BÁO GIÁ GIẤY IN ẢNH

Giỏ hàng 0
  • Chưa có sản phẩm

GIẤY IN CÁC LOẠI

 

TÊN HÀNG

QUY CÁCH

ĐẠI LÝ

1

GIẤY IN MÀU MỘT MẶT

A4 – 130 gam/ 100tờ

20 tập/ thùng

65.000

2

A3 – 130 gam/ 100tờ

10 tập/ thùng

130.000

3

GIẤY IN MÀU HAI MẶT

A4 – 150 gam/ 100tờ

20 tập/ thùng

70.000

4

A3 – 150 gam/ 100tờ

10 tập/ thùng

140.000

5

GIẤY IN ẢNH ĐẾ CAN

A4 – 135 gam/ 50tờ

30 tập/ thùng

85.000

6

GIẤY IN MÀU HAI MẶT

(CARD TRƠN)

A4 – 220 gam/ 50 tờ

20 tập/ thùng

65.000

7

A4- 250 gam/ 50 tờ

20 tập/ thùng

70.000

8

A3 – 220 gam/ 50 tờ

10 tập/ thùng

130.000

9

A3 – 250 gam/ 50 tờ

10 tập/ thùng

140.000

10

GIẤY IN ẢNH MỘT MẶT

A4 – 115 gam/ 100 tờ

20 tập/ thùng

60.000

11

A4 – 135 gam/ 100 tờ

20 tập/ thùng

65.000

12

A4 – 150 gam/ 100 tờ

20 tập/ thùng

70.000

13

A4 – 180 gam/20 tờ

60 tập/ thùng

35.000

14

A4 – 180 gam/ 20 tờ(N)

70 tập/ thùng

37.000

15

A4 – 210 gam/ 20 tờ

50 tập/ thùng

45.000

16

A4 – 210 gam/ 20 tờ(N)

60 tập/ thùng

47.000

17

A4 – 230 gam/ 20 tờ

50 tập/ thùng

50.000

18

A4 – 230 gam/ 20 tờ(N)

50 tập/ thùng

52.000

19

A3 – 135gam/ 20 tờ

10tập/ thùng

90.000

20

A3 – 180 gam/ 20 tờ

30 tập/ thùng

38.000

21

A3 – 180 gam/ 20 tờ(N

30 tập/ thùng

34.000

22

A3 – 210 gam/ 20 tờ

30ập/ thùng

40.000

23

A3 – 210 gam/ 20 tờ(N)

30 tập/ thùng

45.000

24

A3 – 230gam/ 20 tờ

30ập/ thùng

50.000

25

 

A3 – 230 gam/ 20 tờ(N

30 tập/ thùng

50.000

26

GIẤY IN ẢNH HAI MẶT

(GIẢ COUCHE)

A4 – 140 gam/ 50 tờ

40 tập/ thùng

50.000

27

A4 – 160 gam/ 50 tờ

30 tập/ thùng

55.000

28

A4 – 200 gam/ 50 tờ

30 tập/ thùng

60.000

29

A4 – 230 gam/ 50 tờ

20 tập/ thùng

65.000

30

A4 – 230 gam/ 20 tờ

50 tập/ thùng

66.000

31

A4 –250gam/ 50 tờ

20 tập/ thùng

65.000

32

A4 – 300 gam/ 50 tờ

20 tập/ thùng

70.000

33

A3 – 160 gam/ 20 tờ

19 tập/ thùng

82.000

34

A3 – 200 gam/ 20 tờ

15 tập/ thùng

90.000

35

A3 –230gam/ 50 tờ

10 tập/ thùng

94.000

36

A3 –230gam/ 20 tờ

30 tập/ thùng

44.000

37

A3 –250gam/ 50 tờ

10 tập/ thùng

100.000

38

 

A3 –300gam/ 50 tờ

10 tập/ thùng

110.000

39

GANH BÓNG MỘT MẶT (VÂN BÓNG)

A4 – 230gam/ 50 tờ

20 tập/ thùng

63.000

40

A4 – 250 gam/ 50 tờ

20 tập/ thùng

65.000

41

GANH BÓNG HAI MẶT (VÂN BÓNG)

A4 – 230 gam/ 50 tờ

20 tập/ thùng

70.000

42

A4 – 250 gam/ 50 tờ

20 tập/ thùng

75.000

43

A3 – 250 gam/ 50 tờ

10 tập/ thùng

115.000

44

GIẤY IN CHUYỂN NHIỆT MÀNG CAO SU(in mực pigment)

sẫm màu A4

1 tờ

25.000

45

sẫm màu A3

1 tở

45.000

46

sáng màu A4

1 tờ

50.000

47

Giấy in mực chuyển nhiệt chuyên dụng

in  mực chuyển nhiệt

100 tờ/ tập

6.500

48

 

Giấy in mực chuyển nhiệt chuyên dụng dạng cuộn

Khổ:0.61/1.2/1.6*100m

100m/cuộn

11.000/m2

49

Giấy đề can màu chuyển nhiệt loại tốt

Khổ 50 x25m

25m/cuộn

135.000/m

50

Giấy đề can màu chuyển nhiệt loạị thường

Khổ 50 x25m

25m/cuộn

120.000/m

51

GIẤY ẢNH RC sần/bóng(professional)

A4 – 260 gam/ 20 tờ

50 tập/ thùng

70.000

52

GIẤY ẢNH RC bóng        (CANON)

A4 – 260 gam/ 20 tờ

50 tập/ thùng

75.000

 

GIẤY ÉP PLASTIC

1

Giấy eplastic khổ CMT 8 x 11 -125mic

8 x 11 - 125mic

100 tập/ thùng

40,000

2

Giấy eplastic khổ 9x 12 (CP) -35mic

9 x 12 - 35mic

200 tập/ thùng

45,000

3

Giấy eplastic khổ 10 x 15 (CP1)-35mic

10 x 15 - 35mic

200 tập/ thùng

47,000

4

Giấy eplastic khổ 13 x 18 (CP2)-35mic

13 x 18 - 35mic

150 tập/ thùng

50,000

5

Giấy eplastic khổ 13 x 18 (CP2)-45mic

13 x 18 -45mic

100tập/ thùng

54,000

6

Giấy eplastic khổ 16 x 21 (CP3)-35mic

16 x 21 - 35mic

100 tập/ thùng

75,000

7

Giấy eplastic khổ 16 x 21 (CP3)-45mic

16 x 21 - 45mic

100 tập/ thùng

85,000

8

Giấy eplastic khổ 16 x 21 (CP3)-80mic

16 x 21 - 80mic

60 tập/ thùng

95,000

9

Giấy eplastic khổ 20 x 25 (CP5)-35mic

20 x 25 - 35mic

60 tập/ thùng

90,000

10

Giấy eplastic khổ 21  x 30 (CP6)- 35mic

21 x 30 - 35mic

50 tập/ thùng

70,000

11

Giấy eplastic khổ 21  x 30 (CP6)- 45mic

21 x 30 - 45mic

40 tập/ thùng

75,000

12

Giấy eplastic khổ 21  x 30 (CP6)- 50mic

21 x 30 - 50mic

40 tập/ thùng

80,000

13

Giấy eplastic khổ A4(CP6)  - 80mic

21 x 30 - 80mic

30 tập/ thùng

95,000

14

Giấy eplastic khổ A4(CP6)  - 125mic

21 x 30 - 125mic

14 tập/ thùng

170,000

15

Giấy eplastic khổ 27x 40 (CP10)-35mic

27 x 40 - 35mic

30 tập/ thùng

150,000

16

Giấy eplastic khổ 31x 42 (CP11)

31x 42 – 35mic

30 tập/ thùng

160,000

17

Giấy eplastic khổ 31x 42 (CP11)-45mic

31x 42 – 35mic

20 tập/ thùng

170,000

18

Giấy eplastic khổ 31x 42 (CP11)-50mic

31x 42 – 35mic

20 tập/ thùng

175,000

19

Giấy eplastic khổ 31x 42 (CP11)-80mic

31x 42 – 35mic

20 tập/ thùng

180,000

20

Giấy eplastic khổ 31x 42 (CP11)-125mic

31x 42 – 125mic

10 tập/ thùng

290,000

21

Giấy eplastic khổ 31x 47 (CP12)-35mic

31x 47 – 35mic

20 tập/ thùng

160,000

22

Cuộn màng cán nhiệt mờ khổ 31cm(màng pop)

31 x 200m

10cuộn/thùng

180.000

23

Cuộn màng cán nhiệt bóng khổ 31cm(màng pop)

31 x 200m

10cuộn/thùng

180.000

24

Cuộn màng cán nhiệt mờ khổ 32cm(màng pop)

32 x 200m

10cuộn/thùng

185.000

25

Cuộn màng cán nhiệt bóng khổ 32cm(màng pop)

32 x 200m

10cuộn/thùng

185.000

26

Cuộn màng cán nhiệt mờ khổ 63.5cm(màng pop)

31 x 200m

10cuộn/thùng

340.000

27

Cuộn màng cán nhiệt bong khổ 63.5cm(màng pop)

31 x 200m

10cuộn/thùng

340.000

Chưa có sản phẩm ...
Hỗ trợ trực tuyến
  • Hotline 0979 866 882
  • Phone kĩ thuật 1 0917 789 677
  • Phone kinh doanh 1 0917 789 677
  • Phone kinh doanh 2 0979 155 777
  • Mail tư vấnsuamayin2014@gmail.com
Lượt truy cập
  • Hôm nay 484
  • Tổng lượt truy cập 1,775,844
Fanpage facebook
Thăm dò ý kiến

Bạn thấy sản phẩm của chúng tôi thế nào?