BÁO GIÁ GIẤY IN ẢNH

Giỏ hàng 0
  • Chưa có sản phẩm
GIÁ BÁN LẺ CÁC LOẠI GIẤY
STT Tên Khổ
giấy
SL
tờ/tập
Giá bán Ghi chú
1 Giấy yongli bóng 1 mặt (loại 1) A4 20 70,000
2 Giấy yongli bóng 1 mặt (loại 2) A4 20 60,000
3 Giấy yongli mờ 1 mặt A4 20 60,000
4 Giấy decal 135g A4 50 65,000
5 Giấy decal 150g A4 50 70,000
6 Giấy decal 135g A3 50 110,000
7 Giấy decal 150g A3 50 120,000
8 Giấy bóng 1 mặt 180g A4 20 35,000
9 Giấy bóng 1 mặt 115g A4 100 55,000
10 Giấy bóng 1 mặt 135g A4 100 60,000
11 Giấy bóng 1 mặt 210g A4 20 35,000
12 Giấy bóng 1 mặt 210g A4 100 80,000
13 Giấy bóng 1 mặt 230g A4 20 35,000
14 Giấy bóng 1 mặt 115g A3 50 90,000
15 Giấy bóng 1 mặt 135g A3 50 100,000
16 Giấy bóng 1 mặt 230g A3 20 70,000
17 Giấy ganh bóng 1 mặt A4 50 65,000
18 Giấy ganh bóng 2 mặt A4 50 70,000
19 Giấy phấn 100g A4 100 55,000
20 Giấy phấn 130g A4 100 65,000
21 Giấy phấn 2 mặt 140g A4 100 70,000
22 Giấy phấn 2 mặt 220g A4 50 70,000
23 Giấy phấn 2 mặt 160g A4 100 75,000
24 Giấy phấn 2 mặt 260g A4 50 75,000
25 Giấy phấn 1 mặt 130g A3 50 95,000
26 Giấy phấn 2 mặt 230g A3 20 95,000
27 Giấy Couche mờ 160g A4 50 70,000
28 Giấy bóng 2 mặt C120 A4 20 45,000
29 Giấy bóng 2 mặt  C120 A4 50 75,000
30 Giấy bóng 2 mặt  C140 A4 50 50,000
31 Giấy bóng 2 mặt  C160 A4 50 55,000
32 Giấy bóng 2 mặt  C200 A4 50 55,000
33 Giấy bóng 2 mặt  C230 A4 50 60,000
34 Giấy bóng 2 mặt  C260 A4 50 65,000
35 Giấy bóng 2 mặt  C300 A4 50 70,000
36 Giấy bóng 2 mặt  C160 A3 50 90,000
37 Giấy bóng 2 mặt  C230 A3 50 100,000
38 Giấy bóng 2 mặt  C260 A3 50 110,000
39 Giấy bóng 2 mặt  C300 A3 50 120,000
40 Giấy ép plastic 125mic CMT 45,000
41 Giấy ép plastic 125mic A4 160,000
42 Giấy ép plastic 80mic A4 95,000
43 Giấy ép plastic 45mic A4 80,000
44 Giấy ép plastic 80mic A3 160,000
45 Giấy ép plastic 45mic A6 35,000
46 Giấy ép plastic 45mic A5 55,000
47 Giấy ép plastic 80mic A5 45,000
GIÁ BÁN LẺ CÁC LOẠI GIẤY
STT Tên Khổ
giấy
SL
tờ/tập
Giá bán Ghi chú
1 Giấy yongli bóng 1 mặt (loại 1) A4 20 70,000
2 Giấy yongli bóng 1 mặt (loại 2) A4 20 60,000
3 Giấy yongli mờ 1 mặt A4 20 60,000
4 Giấy decal 135g A4 50 65,000
5 Giấy decal 150g A4 50 70,000
6 Giấy decal 135g A3 50 110,000
7 Giấy decal 150g A3 50 120,000
8 Giấy bóng 1 mặt 180g A4 20 35,000
9 Giấy bóng 1 mặt 115g A4 100 55,000
10 Giấy bóng 1 mặt 135g A4 100 60,000
11 Giấy bóng 1 mặt 210g A4 20 35,000
12 Giấy bóng 1 mặt 210g A4 100 80,000
13 Giấy bóng 1 mặt 230g A4 20 35,000
14 Giấy bóng 1 mặt 115g A3 50 90,000
15 Giấy bóng 1 mặt 135g A3 50 100,000
16 Giấy bóng 1 mặt 230g A3 20 70,000
17 Giấy ganh bóng 1 mặt A4 50 65,000
18 Giấy ganh bóng 2 mặt A4 50 70,000
19 Giấy phấn 100g A4 100 55,000
20 Giấy phấn 130g A4 100 65,000
21 Giấy phấn 2 mặt 140g A4 100 70,000
22 Giấy phấn 2 mặt 220g A4 50 70,000
23 Giấy phấn 2 mặt 160g A4 100 75,000
24 Giấy phấn 2 mặt 260g A4 50 75,000
25 Giấy phấn 1 mặt 130g A3 50 95,000
26 Giấy phấn 2 mặt 230g A3 20 95,000
27 Giấy Couche mờ 160g A4 50 70,000
28 Giấy bóng 2 mặt C120 A4 20 45,000
29 Giấy bóng 2 mặt  C120 A4 50 75,000
30 Giấy bóng 2 mặt  C140 A4 50 50,000
31 Giấy bóng 2 mặt  C160 A4 50 55,000
32 Giấy bóng 2 mặt  C200 A4 50 55,000
33 Giấy bóng 2 mặt  C230 A4 50 60,000
34 Giấy bóng 2 mặt  C260 A4 50 65,000
35 Giấy bóng 2 mặt  C300 A4 50 70,000
36 Giấy bóng 2 mặt  C160 A3 50 90,000
37 Giấy bóng 2 mặt  C230 A3 50 100,000
38 Giấy bóng 2 mặt  C260 A3 50 110,000
39 Giấy bóng 2 mặt  C300 A3 50 120,000
40 Giấy ép plastic 125mic CMT 45,000
41 Giấy ép plastic 125mic A4 160,000
42 Giấy ép plastic 80mic A4 95,000
43 Giấy ép plastic 45mic A4 80,000
44 Giấy ép plastic 80mic A3 160,000
45 Giấy ép plastic 45mic A6 35,000
46 Giấy ép plastic 45mic A5 55,000
47 Giấy ép plastic 80mic A5 45,000
Hỗ trợ trực tuyến
  • Hotline 0979 866 882
  • Phone kĩ thuật 1 0917 789 677
  • Phone kinh doanh 1 0917 789 677
  • Phone kinh doanh 2 0979 155 777
  • Mail tư vấnsuamayin2014@gmail.com
Lượt truy cập
  • Hôm nay 893
  • Tổng lượt truy cập 1,844,639
Fanpage facebook
Thăm dò ý kiến

Bạn thấy sản phẩm của chúng tôi thế nào?